Skoči na glavno vsebino
VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Slomškova ulica 1

3210 SLOVENSKE KONJICE

 

 

 

O B V E S T I L O  S T A R Š E M  

(zmanjšanje plačila vrtca v primeru bolezni)

 

  1. člen sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

(Ur. list RS št. 89/2011  8.11.2011) določa:

 

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši prehodno najavijo otrokovo odsotnost se mesečno plačilo zmanjša:

 

  • če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred),

 

  • če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred), in še 20 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom),

 

  • če je otrok neprekinjeno odsoten 21 delovnih dni ali več se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50 % od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom).

 

 

 

 

Zdravniško spričevalo je potrebno dostaviti v računovodstvo do zadnjega v mesecu, sicer se zdravniško spričevalo upošteva pri naslednjem obračunu.

 

Ta določila veljajo za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Slovenske Konjice.

Dostopnost