Skoči na glavno vsebino

POROČILO VRTCA SLOVENSKE KONJICE – ZDRAVJE V VRTCU

 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo na ravni vrtca sodelovali v programu NIJZ, Zdravje v vrtcu. V okviru sodelovanja smo poglabljali in nadgrajevali vsebine, povezane z zdravjem.

Sodelovalo je 20 oddelkov, nekatere strokovne delavke so svoje znanje nadgradile z udeležbo na izobraževanjih (preko spletne aplikacije). Kljub omejitvam (zaradi koronavirusa) smo program izvajali in realizirali skladno s priporočili in smernicami.

 

Nekaj vsebin, ki so jih otroci poglobili iz področja zdravja v okviru omenjenega projekta, navajamo v nadaljevanju. Nekatere skupine so obiskali tudi zunanji strokovni delavci (ZD

Slovenske Konjice) in njihovo izkušnjo obogatili na drugačen način.

 

Teme aktivnosti so bile sledeče:

  • Zdrava prehrana za naše zdravje
  • Gibanje
  • Duševno zdravje
  • Varnost v prometu/na igrišču
  • Narava in varovanje okolja
  • Osebna higiena

 

Bile so uporabljene različne metode dela: praktično delo (npr. vaje, izdelki, nastopi, športne dejavnosti, pohodi, delo na terenu …), pogovor, ogled/obisk, demonstracija,

razstava, uporaba avdiovizualnih sredstev z veliko različnimi pripomočki: različne knjige, športni pripomočki, zaščitna oblačila, piktogrami, itd.. Vsebine in aktivnosti so bile pogosto

namenjene tudi staršem in okolici.

 

Program je zelo koristen za naše otroke in strokovne delavce, saj ponuja dodatne možnosti za krepitev skrbi za lastno zdravje, ki je eden izmed temeljev za zdravo življenje.

Zapisala:

 

Doroteja Purkeljc, OPZHR

Dostopnost