Skoči na glavno vsebino

Svet vrtca Vrtca Slovenske Konjice obvešča, da je razpis za delovno mesto ravnatelja Vrtca Slovenske Konjice objavljen v Uradnem listi RS, dne 21.2.2020.

Povezava do spletne strani:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020001000037/ravnatelja—mz-ob-144220

Dostopnost