OBVESTILA O SPREJEMU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da je vloge za sprejem otrok novincev za novo šolsko leto točkovala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Člani komisije so sprejeli prednostni vrstni red. Otroci so bili razvrščeni glede na število doseženih točk, od najvišjega, do...

več...

DELOVANJE VRTCA MED PRAZNIKI

Spoštovani starši! Obveščamo vas, da bomo v četrtek, 28. 4. in v petek, 29.4. organizirali dežurstvo: v enoti Prevrat (za prijavljene otroke iz enote Prevrat, Tatenbach in Tepanje); v enoti Loče (za prijavljene otroke iz enote Loče in dislociranih oddelkov v KS...

več...

vizija2

nagovor2

..

ZDRAVLJICA

...

ZDRAVLJICA

....

ZDRAVLJICA

......

ZDRAVLJICA

.......

ZDRAVLJICA