Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je vloge za sprejem otrok novincev za novo šolsko leto točkovala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Člani komisije so sprejeli prednostni vrstni red. Otroci so bili razvrščeni glede na število doseženih točk, od najvišjega, do najnižjega.

Vrtec je pripravil SEZNAM SPREJETIH OTROK V VRTEC ter ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VRTEC.

Vsem staršem smo obvestila poslali po pošti.

Večina otrok, ki je na čakalnem seznamu, s 1. 9. še ne dosega starostnega pogoja za vstop v vrtec, zato bodo o sprejemu obveščeni naknadno, glede na prosta mesta.

Za dodatne informacije v zvezi z vpisnim postopkom se lahko obrnete na Simono Živec (030 313 374); simona.zivec@guest.arnes.si.

SEZNAM SPREJETIH OTROK

ČAKALNI SEZNAM

Tomaž Popović,

ravnatelj

 

Dostopnost