Spoštovani starši!

 

 Prosimo vas, da preverite kdaj vam poteče Odločba za znižano plačilo vrtca in poskrbite za pravočasno oddajo vloge na Center za socialno delo.

Pravica  do znižanega plačila vrtca vam pripada  od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.  V kolikor boste zamudili z oddajo vloge oz. ne boste uveljavljali znižanega plačila vrtca, se vam izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 % od cene programa).

          RAVNATELJ Vrtca Slovenske Konjice

                                                                                                  Tomaž Popović l. r.